Úvodem

      Vítejte na stránkách jejichž prostřednictvím Vám nabízím provedení služeb a činností dle následujícího přehledu v hlavním menu. Jsem rád, že díky dlouhodobému působení na trhu práce a služeb, jakož i velkým profesním zkušenostem, Vám mohu své služby nabídnout za  pro Vás co nejpřívětivější ceny. Vyhlášky, zákony a nařízení vlády která jsou zde uvedena ( hypertextové odkazy ) si můžete na těchto stránkách také stáhnout.

Nabízím Vám provedení těchto služeb:

a)  Revize a zkoušky kotlů 4. třídy dle ČSN 07 0710 ( parní i horkovodní verze )

b)  Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních ( dále jen TNS ) skupiny A,B dle      ČSN 69 0012

c)  Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle Vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb. §    16

d)  Kontroly a čištění spalinových cest ve smyslu Vyhlášky č. 34/2016 Sb.

e) Školení a prověřování znalostí obsluh:

      Revizím vyhrazených tlakových zařízení se aktivně věnuji od roku 1996 a kominictví od roku 2005. Pro výkon nabízené činnosti preferuji okres Břeclav a jeho nejbližší okolí. Obecně závazné právní předpisy ( zákony a vyhlášky ) si můžete stáhnout kliknutím na hypertextový odkaz příslušného předpisu, jak již bylo uvedeno v předchozím textu. 

Pozn.: odkaz na osnovu o způsobu zacházení s osobními údaji ( GDPR ) naleznete ZDE

 

 

 

 

  • osv1
  • osv2