Kominictví

Provádění kontrol spalinových cest řeší nově vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spainové cesty, tuto činnost provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Rovněž čištění spalinových cest může provádět jen osoba, se živnostenským oprávněním v oboru kominictví.

Specializuji se jen na provádění kontrol a čištění spalinových cest. Veřejnost v některých případech chybně vyžaduje provedení revize spalinové cesty, proto si ocitujme nařízení vlády, ve kterých případech se tato revize vyžaduje:

 • Před uvedením spalinové cesty do provozu
   
 • Po každé stavební úpravě komína
   
 • Při změně druhu paliva
   
 • Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
   
 • Po komínovém požáru
   
 • Při vzniku trhlin ve spalinové cestě ( i při podezření )

Čištění spalinových cest provádí způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví. Spalinovou cestu pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí. Lhůty kontrol a čištění spalinových cest řeší citovaná vyhláška č. 34/2016 Sb. Čištění, kontroly a revize spalinových cest řeší i zákon č. 133/2016 Sb. část třetí § 43 až § 47.

Ceny za provedení kontrol a čištění spalinových cest jsou individuální a liší se vzdáleností destinace od města Břeclav, dále druhem spalovaného média a požadovaným rozsahem. U nejjednodušších zařízení kde bude provedena jen kontrola, v místě bydliště způsobilé osoby, bude cena za provedení této kontroly začínat na cca 300,- až 350,- Kč.

Věnujte pozornost komínové chemii, která mnohdy pomůže od usazenin a udržuje spalinovou cestu v kondici. 

Níže uvedené výrobky můžete nakoupit ve specializovaných e-shoopech na internetu, já sám se prodejem komínové chemie nezabývám.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 • img0675
 • img0806
 • img1056
 • l2