Revize a zkoušky

České technické normy nejsou obecně závazným právním předpisem, povinnost zajišťovat provádění revizí a kontrol na technických zařízeních je ale dána dostatečně zřetelně prostřednictvím těchto, již obecně závazných právních předpisů:

Zvláštní pozornost věnujme Zákonu č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, v platném znění, neboť orgán IP má ze zákona možnost za přestupky ukládat pokuty, viz následující citace litery zákona, viz také hypertextový odkaz na tento zákon:

§ 20

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení

(2) Za přestupek podle odstavce 1
a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.


§ 33

Správní delikty právnických osobvvna úseku vyhrazených technických zařízení


(2) Za správní delikt podle odstavce 1
   a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
   b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
   c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění vydaného organizací státního odborného dozoru.

Pojďme tedy spolu tento problém řešit.