Revize a zkoušky tlakových nádob stabilních

Pro provoz, obsluhu, údržbu a provádění revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních a jejich výstroje platí ČSN 69 0012. U nádob musí být prováděny tyto revize a zkoušky:

 • Výchozí revize – v případech definovaných ČSN 69 0012 čl. 90.
   
 • Provozní revize – viz ČSN 69 0012 čl. 91. písm. a) a písm. b)
   
 • Vnitřní revize – viz ČSN 69 0012 čl. 94. písm. a) až písm. j)
   
 • Zkouška těsnosti - viz ČSN 69 0012 čl. 107. písm. a) až písm. c)
   
 • Tlaková zkouška - viz ČSN 69 0012 čl. 117. písm. a) a písm. e)

Pozn.: rozmnožování a rozšiřování českých technických norem nebo jejich částí bez souhlasu UNMZ je porušením zákona č. 22/1997 Sb. a podléhá pokutě, proto není možné termíny a okolnosti nařízených revizí a zkoušek blíže konkretizovat.

Ceny za provedení revizí a zkoušek tlakových nádob stabilních jsou individuální a liší se vzdáleností destinace od města Břeclav a rovněž svou technickou náročností a množstvím revidovaných zařízení. U nejjednodušších nádob v místě bydliště revizního technika bude cena za provedení provozní revize začínat na cca 450,- až 500,- Kč.

 • 012011-002
 • exp-001
 • img0032
 • img0394
 • img0841
 • img1101
 • img1286