Školení obsluh

K zajištění bezpečného provozu zařízení jsou jejich provozovatelé povinni zajistit odbornou způsobilost všech pracovníků, účastných při provozu, údržbě nebo obsluze. V následujícím přehledu jsou ocitovány fragmenty technických předpisů s požadavky na odbornou způsobilost. Vždy je nutné splnit požadavky na praxi obsluhy na uvedeném zařízení, dále na potvrzení tělesné a duševní způsobilosti pro výkon profese ( potvrzuje lékař ) a na prokazatelném prověření znalostí.

Ceny za provedení školení a prověřování znalostí jsou individuální a liší se vzdáleností destinace od sídla firmy, počtem pracovníků v kurzech a druhu zařízení.  Cena se bude lišit i podle toho, zda se bude jednat o nové pracovníky nebo půjde o periodické prověřování znalostí. 

Nově přidávám tyto odkazy:

        ZDE si můžete stáhnout test oficiálně vydaný TIČR pro topiče parních kotlů 4. třídy při prověřování znalostí. A  ZDE  si můžete ve formátu PDF stáhnout "Žádost o prověření odborné způsobilosti a vydání osvědčení" kterou odesíláte elektronicky na Technickou inspekci ČR, dle jejich dispozic.

 

  • img0922
  • img0926
  • nepojmenovany-2
  • nepojmenovany-4
  • nepojmenovany-10